27.08.2017 – Na grobach leśników na Łyczkowskim

Członkowie Stowarzyszenia Leśna Jazda w dniach 24-27 br. sierpnia zorganizowali krótki wyjazd za naszą wschodnią granicę pod hasłem „Pohulanka Ukraina 2017”.

W programie wyjazdu znalazły się znamienite zabytki występujące w programach komercyjnych wyjazdów „śladami Wołodyjowskiego” na Podole, tj. Kamieniec Podolski, Chocim, Okopy Św. Trójcy oraz Lwów z Cmentarzem Łyczakowskim.

W Kamieńcu zwiedziliśmy starówkę i zamek położony na wysokiej skale otoczonej pętlą rzeki Smotrycz - unikalny w świecie kompleks z zabytkami kultury polskiej, ormiańskiej i ruskiej, w Chocimiu, historyczną fortecę położoną nad Dniestrem, w Okopach św. Trójcy - twierdzę powstałą na wąskim przesmyku między Dniestrem i Zbruczem w roku 1692, we Lwowie – stare miasto z secesyjnymi perełkami architektury, historycznymi zabytkami zapisanymi w polskiej historii i knajpkami tętniącymi duchem kresów.

Każde z odwiedzanych miejsc budziło w nas silne emocje, a odkrywanie niknących już śladów polskiego Lwowa pobudzało do nostalgicznych przemyśleń.

Zainspirowani inicjatywą krośnieńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego z 2013 roku, postanowiliśmy odszukać nagrobki leśników pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim. W gęstwinie drzew wśród wzgórz i licznych nagrobków o wysokiej wartości artystycznej oraz nagrobków ludzi zasłużonych dla Polski i Ukrainy, udało nam się odnaleźć zaledwie kilka z nich. Odnalezione groby i ich otoczenie oczyściliśmy z zanieczyszczeń i liści, złożyliśmy biało-czerwone wiązanki i zapaliliśmy znicze aby uczcić pamięć zmarłych:
 • Henryka Strzeleckiego (1819–1901). Założyciela i wieloletniego wiceprezesa GTL. Organizatora pierwszej szkoły dla leśniczych w 1857 roku w Hołubli k. Przemyśla. Dyrektora Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie.
 • Emila Hołowkiewicza (1839-1892). Leśnika, organizatora i propagatora leśnictwa, współzałożyciela Galicyjskiego Tow. Leśnego i reaktywowanego czasopisma „Sylwan”,
 • Konrada Szuberta (1886-1938). Dyrektora Lasów Państwowych we Lwowie, prezesa Przysposobienia Wojskowego Leśników,
 • Piotra Hirscha (1845-1923). Radcę dworu i Dyrektora lasów, Współzałożyciela GTL. Pierwszego kierownika powstałej w 1883 roku w Bolechowie Niższej c.k. Szkoły Lasowej, której spadkobiercą tradycji jest dziś Technikum Leśne w Lesku.

 • Na Cmentarzu Orląt Lwowskich rzędy identycznych prostych mogił nastoletnich żołnierzy – Lwowskich Orląt poruszały najtwardsze serca. Każdy powinien choć raz tam zapalić świeczkę aby zrozumieć czym jest prawdziwy patriotyzm.
  Na Mogile Pięciu Nieznanych z Persenkówki złożyliśmy symboliczną biało-czerwoną wiązankę.

  To był ostatni punkt programu. Stąd rozdzielając się na mniejsze grupy rozjechaliśmy się na wybrane przejścia graniczne i udaliśmy w drogę powrotną do swoich domów.
  Jeżeli zdrowie i siły pozwolą na pewno tam jeszcze wrócimy.


  Powrót
  Galeria zdjęć z akcji: