07.07.2019 – Dom Pomocy Społecznej
im. Władysława Godynia w Krakowie

Dnia 7 lipca 2019 roku Prezes Stowarzyszenia odwiedził podopiecznych Domu Pomocy Społecznej im. Władysława Godynia przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie, gdzie spotkał się m. in. z seniorami wśród których znajdują się repatrianci z Kazachstanu, którzy po wielu latach przebywania poza krajem wrócili do Polski.

Podczas dwugodzinnego spotkania kol. Krzysztof Olejniczak przedstawił uczestnikom, zagadnienia związane z zasadami działania, funkcjonowania, sposobu finansowania PGL Lasy Państwowe, oraz Stowarzyszenia Leśników Motocyklistów „Leśna Jazda”. Licznym pytaniom dotyczącym sposobu gospodarowania wspólnym dobrem, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, turystyki i edukacji prowadzonej przez leśników nie było końca, ale myślimy że wszystkie osoby otrzymały wyczerpujące i satysfakcjonujące odpowiedzi.

Stowarzyszenie za pośrednictwem Prezesa przekazało ufundowany namiot letni, który posłuży podopiecznym zwiększając ich aktywność i możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu nawet podczas deszczowych dni.Podziękowanie od Kierownictwa Ośrodka:

Powrót

Galeria zdjęć z akcji: